Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                              

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU
Visitor Counter

   A Giới thiệu
         *Văn phòng Luật sư...chi tiết
         *Luật sư trưởng Văn phòng Luật sư Văn Hùng...chi tiết
           *Một số hình ảnh về Văn phòng Luật Sư Văn Hùng và Luật Sư trưởng Văn phòng xem album ảnh
   B Lĩnh vực hoạt động:
      I. Tư vấn và tham gia tố tụng tại tòa án các cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong các lĩnh vực:
         *Lĩnh vực hình sự...Chi tiết
         *Lĩnh vực dân sự.....Chi tiết
         *Lĩnh vực kinh tế....Chi tiết
         *Lĩnh vực hành chính....Chi tiết
         *Hôn nhân gia đình...Chi tiết
       II.Tư vấn pháp lý về hợp đồng và các thủ tục hành chính các lĩnh vực:
         *Tư vấn pháp lý về hợp đồng:... Chi tiết
         *Doanh nghiệp:... Chi tiết
         *Đầu tư: ...Chi tiết
         *Thương mại:... Chi tiết
         *Nhà đất :... Chi tiết
         *Hôn nhân gia đình: ...Chi tiết
         *Lao động: ...Chi tiết
         *Văn bằng chứng chỉ:Chi tiết
         *Quyền sở hữu trí tuệ : Chi tiết
      III. Tham gia các hoạt động dịch vụ pháp lý khác ...Chi tiết
   C Liên hệ...Chi tiết
   D Một số vụ án tiêu biểu
   E Câu chuyện pháp đình

         Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876025  Mobile:01228.554.177         Email:nguynvanhung80@gmail.com hoặc là
     Email: lsvanhung@gmail.com    Yahoo: lsvanhung
Liên kết với các
websites khác